Zásady ochrany osobných údajov

Kto som?

Adresa mojej webovej stránky je: https://zuzuvkuchyni.sk.

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ webovej stránky:

Ing. Zuzana Jákicsová

Kontakt:
e-mail: jakicsova@gmail.com

Aké osobné údaje spracovávam?

Kontaktný formulár

V prípade kontaktovania ma cez kontaktný formulár umiestnený na stránke spracovávam vaše osobné údaje v rozsahu: meno, prezývka, e-mail.

Komentovanie príspevkov

V prípade komentovania príspevkov na stránke spracovávam vaše osobné údaje v rozsahu:
meno, e-mail, adresa webu, IP adresa používateľa a user-agent prehliadača.

Odber noviniek

V prípade odoberania noviniek (nové príspevky zo sekcie Receptár, Zaujímavosti, Blog) cez e-mail, spracovávam vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Na aký účel spracovávam vaše osobné údaje?

a) Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje spracovávam za účelom vzájomného kontaktovania, a to hlavne odpovedania na vaše správy odoslané cez kontaktný formulár umiestnený na stránke. Vaše údaje spracovávam na základe vášho dobrovoľného súhlasu.

b) Komentovanie príspevkov

Vaše osobné údaje spracovávam za účelom vzájomného kontaktovania, a to hlavne poskytnutia spätnej väzby na vaše komentáre k príspevkom. IP adresa používateľov a user-agent prehliadača je potrebná z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Vaše údaje spracovávam na základe vášho dobrovoľného súhlasu.

c) Odber noviniek

Vaše osobné údaje spracovávam za účelom zasielania noviniek (nové príspevky zo sekcie Receptár, Zaujímavosti, Blog) na váš e-mail. Predchádza tomu vaše dobrovoľné prihlásenie sa k odberu týchto noviniek. Vaše údaje spracovávam na základe vášho dobrovoľného súhlasu.

Ako mi môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov žiadam len v troch prípadoch:

a) kontaktný formulár,
b) komentovanie príspevkov,
c) odber noviniek.

Súhlas na spracovanie vašich osobných údajov mi môžete dať zaškrtnutím príslušného pola so spracovaním osobných údajov.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste mi dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

a) zaslaním oznámenia na email: jakicsova@gmail.com,

b) odber noviniek môžete ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Komu vaše osobné údaje poskytujem?

Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám.

Kam posielam vaše osobné údaje?

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Ako dlho uchovávam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávam pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste mi dali súhlas na ich spracovanie, najviac po dobu 1 roka.

Kam prenášam vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracovávam za vyššie uvedenými účelmi neprenášam do tretích krajín.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracovávam vaše osobné údaje, môžete mi dať o tom vedieť na email: jakicsova@gmail.com.
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracovávam nezákonne.

Ako spracovávam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávam v elektronickej forme, pričom nevyužívam prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania.

Ako zabezpečím ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre mňa prvoradá. Aby som zabezpečila ochranu vašich osobných údajov, prijala som potrebné technické opatrenia. Technické prostriedky na spracovanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznám len ja. Prijala som technické opatrenia, ktoré zaisťujú zabezpečenie osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu (zámka vedľa mojej URL adresy) a zabezpečila som vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR.

Sociálne médiá

Moja Internetová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ Facebook. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je  napr. https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy .

Aké máte práva podľa GDPR?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracovávam vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracovávam, môžete ma požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydám potvrdenie s informáciami o spracovaní vašich osobných údajov.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracovávam, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete ma požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby som vaše osobné údaje vymazala. O vymazanie vašich údajov ma môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažem, ak

– už vaše osobné údaje nepotrebujem pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
– odvoláte svoj súhlas,
– namietate voči spracovaniu vašich osobných údajov,
– spracovávam vaše osobné údaje nezákonne,
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Môžete ma požiadať, aby som obmedzila spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhoviem, vaše osobné údaje budem iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudem. K obmedzeniu spracovania vašich údajov dôjde, ak

– mi oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoverím ich správnosť,
– spracovávam vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby som spracovanie vašich osobných údajov len obmedzila,
-vaše údaje už nepotrebujem, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby som vám poskytla vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si ich preniesť. Vašej žiadosti vyhoviem v prípade, že ste mi poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste mi na ich spracovanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracovávam vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažem.

Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na mňa obrátiť e-mailom na adresu: jakicsova@gmail.com .

IP Adresa a súbory Cookies

Čo je IP adresa?

IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
a) IP adresa je osobným údajom, ak ju spracováva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, e-mail,…),
b) statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
c) dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracovávať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo mobilného zariadenia (mobil, tablet) pri návšteve webovej stránky. Sú týmito webmi vytvárané. Zjednodušujú prostredie internetu tým, že ukladajú údaje o prehliadaní.

Súbory cookies prinášajú webom tieto výhody:
a) zostanete prihlásený,
b) budú si pamätať vaše nastavenia webu,
c) budú vám zobrazovať miestny relevantný obsah.

Súbory cookies na mojej webovej stránke

Ak pridáte komentár na mojej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Súbory cookies využívam na:
a) správnu funkčnosť webovej stránky,
b) zjednodušenie využívania webu,
b) Google Analytics,
c) sledovanie návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách.

Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budem zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budem informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžem požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti.

Každá vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budem vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.

V prípade, ak by som vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavila podľa vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk).